LLEI DELS SERVICIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Montgó Outsourcing S.L., responsable del lloc web, d’ara en avant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.o 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedisca a este lloc web assumix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Montgó Outsourcing S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris estes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web de Montgó Outsourcing S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: marinaalta.es/ Nom comercial: Marina Alta

Denominació social: Montgó Outsourcing S.L. NIF: B05290473

Domicili social: C/ Marques de Campo, 6 – PISO 2 OFICINA 6, Dénia, 03700 , Alacant
Telèfon: 625 790 767
E-mail: montgo.outsourcing@holawifi.net

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i de més elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que pogueren aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a estos. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de marinaalta.es/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seua sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre estos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’este.
Per a realitzar qualsevol tipus de observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic montgo.outsourcing@holawifi.net.

3. EXERCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada
en el seu lloc web sempre que no tinga coneixement efectiu que esta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié al mateix o, si ho té, haja actuat amb diligència per a retirar les dades o fer impossible l’accés a ells.

Ús de Cookies

Este lloc web pot utilitzar cookies tècniques (xicotets arxius d’informació que el servidor envia
a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En ningun cas, estes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzarà per a la recollida d’estos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconega el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació siga més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagen registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en estos casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Este lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor, consulte les instruccions del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumix ningun tipus de responsabilitat respecte a estos continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’orde públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a este lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravindre la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’orde públic. En cas que l’usuari considere que existix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’esta classificació, es prega que el notifique de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Este lloc web s’ha revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existisquen uns certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan este es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtindre mesuraments únicament estadístics que permeten conéixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’orde de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc del compliment de l’obligació.