Política

El PP d'Ondara denuncia davant Anticorrupció una regidora i diverses empreses locals

La Fiscalia està investigant l'existència d'irregularitats en alguns contractes emmarcats a la iniciativa La Joia de la Cultura
Els regidors al darrer Ple Municipal / Ajuntament d'Ondara

La Fiscalia Anticorrupció està investigant (i per això ha demanat informació a l'Ajuntament d'Ondara) l'existència o no d'irregularitats en algunes contractacions dutes a terme pel Ajuntament d'Ondara a nivell cultural. En concret, referides a contractes emmarcats a la iniciativa La Joia de la Cultura per fer cultura segura en temps de pandèmia.

La denúncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció qüestiona contractes en matèria de cultura i demana informació sobre tres empreses vinculades a la iniciativa i sobre la regidora de Cultura d'Ondara, Raquel Mengual. La Fiscalia ha demanat, entre altres coses, informació sobre les delegacions que té atribuïdes Raquel Mengual en matèria de contractació (la capacitat de contractar recau sobre la Junta de Govern Local, a instància i requeriment dels tècnics de les diverses àrees, però en cap cas sobre la regidora de Cultura).

Aquest assumpte va ser abordat al ple ordinari del mes de maig d'Ondara per un dels punts de l'ordre del dia (aprovar definitivament el procediment de revisió d'ofici d'una factura d'una de les empreses objecte de recerca). En concloure el punt, l'Alcalde d'Ondara, José Ramiro, va aprofitar per preguntar directament al PP si aquest partit estava darrere de la denúncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció sobre aquest tema, a què el portaveu del PP, Álex Hernández, va confirmar que el seu partit sí que havia estat l'artífex de la denúncia presentada a Fiscalia Anticorrupció.

Àlex Hernández va matisar, no obstant, que ells no havien denunciat la regidora de Cultura, i va argumentar que en la tasca de fiscalització del govern han presentat moltes coses a Fiscalia, que «entra d'ofici on veu alguna irregularitat». Va afirmar, a més, que «nosaltres vam veure una irregularitat i vam presentar un escrit a la Fiscalia Anticorrupció d'Alacant perquè és el més adequat. Val més que anar al Jutjat de Dénia a presentar la denúncia i fer-nos la foto com han fet altres aquí, i, fins ara, no ens hem pronunciat ni hem volgut fer mal a cap persona en particular».

Per part seva, José Ramiro ha indicat que de les paraules d'Hernández s'interpretava que "no és l'únic que heu enviat a Fiscalia", afegint que "de l'altre no se n'ha sabut res ni s'ha demanat informació", i que "això ( aquesta denúncia) també quedarà en res, perquè no hi ha res».

Pel que fa al punt en qüestió que va donar origen al debat, al ple es va aprovar definitivament (amb l'abstenció de PP i Ciutadans) el procediment de revisió d'ofici i per tant es va declarar, amb caràcter definitiu, la nul·litat de ple dret de l'acord municipal de la Junta de Govern Local de data 1 d'octubre de 2021 pel qual s'aprovava a la mercantil MAXIMLED,SL una factura per import de 4.005,10 € (presentada el 20/09/2021) en concepte de “lloguer d'escenari , so i llums, La Joia de la Cultura, agost 2021”. Aquest acord vulnera allò establert a l'article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació als articles 37 i 39.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

Cal recordar que al Ple Ordinari de desembre del 2021 es va aprovar la revisió d'ofici d'aquesta factura de la mercantil arran d'una petició de la Fiscalia Provincial Anticorrupció. Després d'iniciar-se la revisió d'ofici d'aquesta factura i després d'haver demanat al lletrat assessor la normativa aplicable i el procediment que cal seguir, es va sol·licitar el dictamen al Consell Jurídic Consultiu perquè es pronunciés sobre la possible causa de nul·litat de la factura. Després de rebre la corroboració del Consell Jurídic Consultiu, la conclusió és que, en no haver-hi previ expedient de contractació que pugui emparar la factura aprovada (manca total i absoluta del procediment de contractació exigible), l'acord que aprova la factura manca del vici de nul·litat absoluta o radical.

Aquesta conclusió ha estat corroborada pel Consell Jurídic Consultiu, que en el Dictamen de 13 d'abril de 2022, ratifica les consideracions municipal i emet dictamen favorable a la revisió d'ofici de l'acord de la JGL d'1 d'octubre de 2021. Per tant , aquesta factura serà sotmesa a un procés de revisió d'ofici. L'alcalde d'Ondara, José Ramiro, va explicar al ple que l'Ajuntament d'Ondara havia pres la iniciativa de revisar aquesta factura en no existir expedient de contractació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *