Serveis Públics

Xàbia obre una borsa de treball per a enginyers industrials

Les sol·licituds per prendre part a les proves selectives es poden presentar fins a l'11 de juliol via Registre Municipal o seu electrònica
Casc industrial / Pixabay

El Ajuntament de Xàbia obre la convocatòria per constituir una borsa de treball d'enginyer industrial per tal de seleccionar personal per al seu nomenament com a funcionari/ària interí/ana, per cobrir les necessitats de cobertura temporal que sorgeixin a l'Ajuntament de Xàbia.

Entre les funcions a exercir hi ha la gestió i el control tècnic, la redacció de reglaments del servei i l'elaboració d'estudis, la redacció de plecs tècnics, les memòries i els projectes; gestió i control de neteja viària, recollida de residus urbans, del cicle integral daigua o del funcionament de lenllumenat públic entre altres tasques.

Podran optar les persones que estiguin en possessió, abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, de la titulació d'enginyer industrial o el títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans vigents d'estudi, habilitin per exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions descrites anteriorment, que tinguin complerts setze anys i no excedeixin l'edat màxima de jubilació forçosa, posseeixin la nacionalitat espanyola o d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes previstos a la Llei estatal que regula aquesta matèria.

Les sol·licituds per prendre part a les proves selectives es poden presentar fins a l'11 de juliol via Registre Municipal o seu electrònica. Per a més informació, podeu consultar les bases.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *