Cultura

El Poble Nou de Benitatxell obre la primera oficina de Patrimoni Cultural

L'Ajuntament ha iniciat un procés per posar en valor i ordenar-ne el patrimoni històric i cultural

L'Ajuntament de El Poble Nou de Benitatxell, a través de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, ha iniciat un procés per posar en valor i ordenar-ne el patrimoni històric i cultural. Per això, ha contractat una empresa que exercirà les funcions bàsiques d'un arqueòleg municipal, donant suport en matèria d'arqueologia, paleontologia, etnologia, etc.

Una de les primeres tasques que ha dut a terme ha estat la instauració d'una oficina de Patrimoni Cultural per a l'atenció ciutadana. Qualsevol persona interessada a fer una obra en un espai protegit pot acudir per demanar assessorament. Oferiran atenció presencial tots els dimarts, de 8:00 a 15:00h a l'edifici de Serveis Socials (C/ Mercat, 2), amb prèvia cita a través del correu oficinapatrimoni@elpoblenoudebenitatxell.com.

El Consistori també vol posar ordre a nivell normatiu en aquesta àrea, ja que fins ara no comptava amb un cos tècnic especialitzat, amb un protocol al‟hora d‟atorgar els permisos d‟obra en espais protegits, ni amb Catàleg de Béns i Espais Protegits actualitzat i aprovau pel ple de l'Ajuntament.

Precisament en aquests moments ja s'està treballant en l'actualització d'aquest catàleg, que identificarà i determinarà el règim de protecció especial de determinats elements, immobles o espais naturals que mereixin una valoració especial pel seu interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnològic, arquitectònic o botànic. Un exemple pot ser la Cova de les Bruixes o els Pous de l'Abiar, espais de gran valor patrimonial. El document també arreplegarà les polítiques públiques de conservació, rehabilitació o protecció d'aquests béns.

Aquest catàleg té una funció molt important per al desenvolupament de les funcions bàsiques en matèria de patrimoni, com per exemple a l'hora de demanar subvencions o permisos a Conselleria o al Ministeri, ja que cada vegada són més grans les exigències.

Un cop finalitzat i aprovat el catàleg de béns, el pas següent serà la confecció d'un Pla Especial de Protecció del centre històric, amb el qual es vol protegir l'essència de poble i donar coherència a la zona més antiga del municipi.

Recuperació de l'antic safareig dels Pous de l'Abiar

L'empresa també ha començat a treballar en la recuperació de l'antic safareig de l'Abiar, que va ser a la primera meitat del segle XX un important espai per a les dones que acudien per fer la bugada aprofitant les aigües dels pous. Es sol·licitaran els permisos d'obra pertinents per fer tasts arqueològics i conèixer-ne la localització i l'estat en què es troba.

Així mateix, es fan el seguiment arqueològic de les obres de l'avinguda d'Alacant, en ple nucli antic de Benitatxell, per poder actuar en cas que es trobés algun element històric important.

Finalment, també tenen previst dur a terme tasques didàctiques i de posada en valor amb tallers per a escolars a la Cova de les Bruixes, campanyes de divulgació, etc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *