Societat

L'Ajuntament de Teulada dóna ajuts per a l'adequació de façanes del nucli històric

La finalitat és ajudar a l'embelliment, la recuperació i la millora de les façanes dels habitatges de l'àrea considerada Bé d'Interès Cultural (BIC)
Casc històric de Teulada / Ajuntament de Teulada

Des de les regidories d'Hisenda i Participació Ciutadana, delegades a Verónica Martínez i Luis Caballero, s'han destinat 20.000€ a ajudes per a l'adequació de façanes al nucli històric de Teulada.

Aquestes subvencions tenen per objecte ajudar a l'embelliment, recuperació i millora de les façanes dels edificis i cases que compleixin amb els requisits i estiguin ubicats dins de l'àrea denominada “Teulada gòtica emmurallada”, considerada Bé d'Interès Cultural (BIC).

El finançament de les subvencions previstes sefectuarà íntegrament des del Pressupost Municipal vigent, per un import de 20.000€ i amb un límit màxim de 2.000€ per finca.

Això no obstant, si el nombre de sol·licituds presentades dins del termini fixat excedeix el límit global, s'estableix la possibilitat d'incrementar la dotació inicial de la partida mitjançant un expedient de modificació de crèdits, amb l'objectiu de satisfer la total demanda d'aquests ajuts.

Els interessats podran consultar les bases a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Teulada, que es publicaran posteriorment a la seva publicitat al BOP.

La regidora d'Hisenda, Verónica Martínez, ha assenyalat que "es tracta d´una iniciativa més, com en el seu moment va ser la de llicències a 1€, sent la finalitat de totes, la de millorar, preservar i protegir el nostre casc històric".

"A més, cal recordar que ja comptem amb la bonificació al 100% de l'ICIO (impost de construccions, instal·lacions i obres), cosa que també suposa un estalvi a l'hora de pagar les taxes corresponents a l'àmbit del nucli històric", ha afirmat Martínez.

Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Luis Caballero, ha afegit que “amb aquesta iniciativa, fruit dels suggeriments i la participació ciutadana, donem resposta a les demandes de veïns i veïnes del nucli antic de Teulada, així com contribuïm al manteniment del nostre patrimoni”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *