Esports

Teulada Moraira dóna subvencions a esportistes per a la temporada 2021/2022

Podran sol·licitar subvencions els esportistes individuals que siguin naturals del municipi o acreditin la seva residència continuada.
Un home corrent / Pixabay

El Ajuntament de Teulada obre el termini per a la sol·licitud de ajudes a esportistes professionals acreditats del municipi. Aquesta subvenció està dotada amb una quantia màxima de 5.000€ per repartir entre els beneficiaris.

És objecte de la present convocatòria regular la concessió per a la temporada 2021/2022, de les subvencions a esportistes individuals de Teulada Moraira pel foment i promoció de fins esportius, la pràctica esportiva i la seva participació en les diverses competicions de caràcter federatiu en què es trobin immersos ajudant així, a sufragar part de les despeses que els ocasionin.

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. Podran sol·licitar subvencions els esportistes individuals que siguin naturals del municipi o acreditin la seva residència continuada en aquest municipi almenys en els tres darrers anys, adscrits a qualsevol federació esportiva i que reuneixin algun dels requisits següents:

– Haver participat en competicions oficials (regulades per la federació corresponent) de categoria autonòmica, nacional o internacional.
- Haver quedat entre els cinc millors esportistes de la província d'Alacant en la modalitat.
– Haver estat seleccionat per la Federació Valenciana en qüestió.
– Haver participat al Campionat Autonòmic, per classificació directa o per invitació de la Federació Autonòmica.
- Haver participat al Campionat d'Espanya, per classificació directa o per invitació de la Federació Espanyola.

Així mateix, no hauran d'estar sotmesos a cap de les circumstàncies assenyalades a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, respecte a l'Ajuntament Teulada.

L'acreditació del compliment dels requisits o obligacions assenyalades als apartats anteriors s'efectuarà, mitjançant els documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud d'acord amb el que estableixen les bases.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *