Economia

L'Ajuntament de Teulada baixa impostos per al 2023

Entrarà en vigor l'1 de gener de 2023 i afectarà diversos impostos: IBI, IVTM, ICIO i IAE
Estalvi / Ajuntament de Teulada

El Ajuntament de Teulada ha aprovat en sessió plenària una rebaixa fiscal perquè entri en vigor a partir de l'1 de gener del 2023.

Aquesta rebaixa fiscal, que afectarà diversos impostos (Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres e Impost sobre activitats econòmiques), consisteix en:

– Una disminució del coeficient de l'IBI rural a la meitat, és a dir, el tipus de gravamen passarà del 0,6 al 0,3.

– Una bonificació del 60% sobre la quota de l'IBI pels béns històrics del municipi.

– Una disminució del coeficient de ponderació de l'IVTM de l'1,24 al 1,1.

- Una bonificació del 95% sobre la quota de l'ICIO a favor de les construccions, instal·lacions i obres en què s'incorporin sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia solar per a autoconsum.

– Una bonificació del 50% sobre la quota de l'ICIO per a aquelles construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial.

- Una bonificació del 90% sobre la quota de l'ICIO per a aquelles construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin de manera especial les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats, així com la supressió de les barreres arquitectòniques.

– Una bonificació del 50% sobre la quota de l'ICIO a les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

- Una bonificació del 50% de la quota de l'IAE als subjectes passius que utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica per a instal·lacions d'autoconsum connectades a la xarxa.

- Una bonificació de fins al 95% de la quota de l'IAE a favor de les activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració.

«L?objectiu d?aquesta baixada d?impostos és fomentar la consciència i el respecte pel medi ambient, i estar al costat dels nostres veïns i veïnes, especialment per aquells col·lectius més vulnerables. Considerem fonamental posar el nostre granet de sorra per ajudar l'economia local, tenint en compte la situació econòmica actual», ha destacat Verónica Martínez, regidora d'Hisenda.

Per la seva banda, Raúl Llobell, alcalde de Teulada Moraira, ha assenyalat que "seguim en la línia de les polítiques del Partit Popular, ja que aquesta rebaixa d´impostos permetrà que augmenti el poder adquisitiu dels nostres ciutadans i ciutadanes, els permetrà un respir en aquests temps difícils que estem vivint. Tenint en compte que tenim uns comptes municipals sanejats, creiem necessari dur a terme totes les mesures possibles per a la tranquil·litat i benestar dels nostres veïns i veïnes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *