Medi ambient

L'Ajuntament de Teulada concedeix ajuts per a la replantació de terrenys agrícoles

Es podrà atorgar una subvenció del 100% del pressupost elegible de les actuacions, amb un límit màxim per sol·licitud de 1.000 €

L'Ajuntament de Teulada obre la convocatòria per a la concessió de ajudes a les activitats de replantació de terrenys agrícoles a Teulada Moraira durant lexercici 2022.

Aquesta convocatòria té per objecte proporcionar suport econòmic a les actuacions de replantació de terrenys agrícoles del municipi (que es trobin sense cultiu actualment) per disminuir els costos d'explotació derivats de la posada en cultiu i manteniment, a fi de promoure'n la continuïtat. . Entre les actuacions subvencionables es troben els treballs de preparació del terreny per a la seva posada en cultiu (esbrossada i eliminació de males herbes, arada, incorporació d'esmenes i/o adobs no químics al sòl); i l'adquisició i plantació de plançons de les següents espècies vegetals: garrofer, olivera i/o vinya.

Es podrà atorgar una subvenció del 100% del pressupost elegible de les actuacions, amb un límit màxim per sol·licitud de 1.000€ (depenent de la superfície total dels terrenys). Això no obstant, si el nombre de sol·licituds presentades dins del termini fixat excedeix el límit global anterior, s'estableix la possibilitat d'incrementar la dotació inicial de la partida, mitjançant un expedient de modificació de crèdits.

Els interessats podran consultar les bases de la subvenció esmentada una vegada publicades al BOP, al llarg d'aquesta setmana, i podran realitzar les sol·licituds a través de la seu electrònica: https://teuladamoraira.sedelectronica.es/info.0

«Aquestes iniciatives que afecten el sector agrícola són veritablement interessants. No és només una subvencion, es tracta d'iniciatives municipals que beneficien l'agricultura, el territori, el paisatge i, per tant, el turisme. Amb això, a més, s'eviten possibles plagues que puguin sorgir per l'abandonament progressiu de les terres de labor”, ha assenyalat el regidor d'Agricultura, Alejandro Llobell.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *