Participació Ciutadana

L’aigua i l’accessibilitat són els punts que millor i pitjor valoren els veïns d’Ondara

Una enquesta ciutadana reflectix este cas
L'edil mostra el document sobre els resultats de l'enquesta ciutadana / Aj. Ondara

L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria d’Agenda 2030, dirigida per Jordi Dominguis, ha presentat les conclusions del I Pla de Responsabilitat Social d’Ondara, que ha elaborat al llarg dels últims mesos, comptant, entre altres vies d’informació, amb les enquestes realitzades a la ciutadania. La Regidoria d’Agenda 2030, amb l’objectiu de redactar aquest document, va realitzar una enquesta, durant els mesos de setembre i octubre de 2023, que forma part de la fase del Procés de Participació Ciutadana, en el marc de les actuacions de l’I Pla de Responsabilitat Social d’Ondara, que està Subvencionat per la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública. L’objectiu del Pla és crear un marc ètic que guie l’activitat política municipal, econòmica i social, «assumint un compromís més enllà de les normes imposades i aconseguint superar els objectius marcats; aquest compromís s’ha de materialitzar amb l’elaboració, redacció i posada en marxa del Pla de Responsabilitat», segons ha detallat Jordi Dominguis.

L’I Pla d’Acció Municipal de Responsabilitat Social d’Ondara suposa el compromís de l’Ajuntament per poder fixar els objectius, i poder donar resposta a les demandes i necessitats de la societat local, i actuar de manera respectuosa amb les persones, el medi ambient i el món animal. Així, es presenten una sèrie de mesures concretes, tenint en compte els quatre àmbits d’actuació: Institucional, Associatiu, Personal i Empresarial-Comercial, per promoure el Desenvolupament Sostenible del territori d’Ondara. El Pla municipal de Responsabilitat Social s’ha elaborat prenent com a marc d’actuació l’establert per les Nacions Unides, que inclou els 17 objectius a aconseguir al voltant dels principis socials i ambientals fonamentals.

L’enquesta prèvia realitzada a Ondara ha sigut necessària per valorar el grau d’implicació i coneixement que té la ciutadania d’Ondara quant a la Responsabilitat Social i l’Agenda 2030. Segons ha detallat Jordi Dominguis, el perfil principal de les persones que han participat en l’enquesta ha sigut home, de 35 a 45 anys, amb formació universitària, que resideix tot l’any a Ondara. Només un 45% coneix els objectius d’ODS. Un total de 120 persones han participat en el desenvolupament d’aquest document, que extreu com a conclusions, respecte al compliment dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), que la ciutadania d’Ondara valora positivament la qualitat de l’aire, de l’aigua o sanejaments del municipi, i en canvi valora negativament els serveis per reciclar i l’accessibilitat de vies urbanes i edificis públics per a persones amb mobilitat reduïda. Segons les dades que s’extreuen de l’enquesta, la ciutadania considera que els col·lectius més protegits a Ondara són les dones, els nens/nenes i els joves; i que els més desprotegits són les persones amb problemes de mobilitat, amb problemes mentals i els drogodependents.

El Pla conclou amb 49 accions a desenvolupar. Algunes ja s’estan implantant o en estudi de ser aplicades; i altres no s’han dut a terme però s’estudiarà la seva posada en marxa, de forma transversal, a través de la resta de departaments municipals, perquè aquest Pla de Responsabilitat s’entén com una eina que implica a totes les altres regidories i àrees municipals, amb un termini d’aplicació que abastarà tota la legislatura (2023-2027). Entre les accions esmentades en el pla es troben, per exemple, realitzar un estudi sobre la gestió energètica en els edificis municipals per reduir el consum; renovar la senyalització per fer-la més inclusiva; crear i senyalitzar les Rutes Escolars per garantir la mobilitat segura de la població infantil; reconèixer i premiar les iniciatives i aportacions de les associacions locals per millorar la vida social i el benestar; constituir una Xarxa d’Ajuda Solidària en el municipi, dirigida a persones grans que necessiten ajuda en l’hora de fer compres o fer qualsevol diligència personal; o crear un lloc general de venda solidària, per a persones que vulguin vendre productes solidaris i/o de segona mà; entre altres accions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *