Societat

Benitatxell incentiva la rehabilitació urbana i el desenvolupament sostenible

El municipi ha impulsat bonificacions per fomentar la renovació d'habitatges, l'obertura de negocis i l'ús d'energia renovable

L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell ha aprovat en el seu últim ple una sèrie de modificacions en diverses ordenances fiscals, destacant la relativa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que inclou significatives bonificacions per a la rehabilitació d’habitatges i l’obertura de nous negocis en el nucli urbà, així com per a la restauració de marges de pedra i la millora de l’accessibilitat.

Amb l’objectiu de revitalitzar el casc antic i promoure l’embelliment dels seus immobles, s’han establert bonificacions del 40 % per a rehabilitacions parcials i del 80 % per a reformes integrals en el denominat Nucli d’Impuls Urbà. A més, l’obertura de nous negocis en aquesta zona es beneficiarà d’una reducció del 50 % en l’ICIO.

L’ordenança també contempla altres bonificacions importants, com un 50 % per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, un 90% per a obres que milloren l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional, un 50 % per a instal·lacions que fomenten l’ús d’energia solar i una exempció total per a la restauració o construcció de marges de pedra en sec en sòl rústic.

En el mateix ple, es va actualitzar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per realització d’activitats administratives de verificació i control urbanístic, que no havia sigut modificada en 20 anys, augmentant la taxa del 2 % al 3 %. Aquesta actualització busca adaptar-se a les necessitats actuals i assegurar la sostenibilitat econòmica del departament d’urbanisme.

També es va modificar l’ordenança de vats, amb l’objectiu d’actualitzar les taxes i clarificar quins elements constitueixen vats per evitar diferències entre el nucli urbà i les urbanitzacions. La gestió i cobrament d’aquesta taxa serà duta a terme per Suma Gestió Tributària, organisme públic de la Diputació Provincial d’Alacant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *