Sanitat

El departament de Salut de Dénia declarat de difícil cobertura

Aquesta mesura establix incentius per als professionals sanitaris que presten servei en els llocs així declarats
Hospital de Dénia / Tino Calvo

Era una mesura que els sindicats sanitaris anaven reclamant des de feia diversos mesos, ja quan la Conselleria de Sanitat assumia la gestió directa del departament de Salut de Dénia. I hui s’ha fet realitat.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciat la declaració de difícil cobertura de l’Hospital d’Ontinyent i del departament de salut de Dénia, “amb la finalitat de garantir la qualitat, l’eficiència i l’equitat en l’assistència sanitària d’ambdós departaments de salut”.

El conseller ha realitzat aquestes declaracions després d’haver estat informada la Mesa Sectorial de Sanitat d’aquesta decisió, adoptada per la Conselleria després de valorar en profunditat els informes de situació de plantilla en cada cas concret.

Departament de Salut de Dénia

En el cas del Departament de Salut de Dénia, l’informe que recull les conclusions de l’anàlisi de situació indica que a l’Hospital de Dénia confluïxen circumstàncies com “el seu origen concessional amb un elevat nombre de serveis que estaven externalitzats, el seu recent pas a gestió directa per part de la Conselleria de Sanitat, la seua ubicació geogràfica i l’absència d’inscrits en borses de treball, que el posicionen en una situació extraordinària que posa en risc la cartera de serveis assignada i la correcta assistència hospitalària a la població assignada o de pas per Dénia”.

En aquest cas, la Secretaria Autonòmica de Planificació informa de la conveniència de declarar les places de l’Hospital de Dénia de difícil cobertura amb l’objectiu de fer més atractius els llocs de treball i poder així capturar i retindre professionals en aquest departament, tenint en compte “el percentatge de llocs no coberts en Atenció Hospitalària i en Atenció Primària, així com la ràtio poblacional per metge de família i pediatra d’acord amb els llocs ocupats, i havent esgotat tots els procediments de selecció i provisió previstos en la normativa aplicable”.

Decret llei de mesures extraordinàries

El conseller de Sanitat ha explicat que la declaració de difícil cobertura es realitza en funció del que disposa el decret llei de mesures extraordinàries, aprovat pel ple del Consell al febrer, “l’objectiu del qual és garantir l’assistència sanitària de qualitat en igualtat de condicions per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, sense cap diferència entre zones geogràfiques”.

En concret, aquesta norma va destinada a garantir el dret a la protecció integral de la salut, davant les dificultats, cada vegada majors, que es troben per a cobrir llocs de determinades especialitats sanitàries en alguns departaments de salut, especialment en zones geogràficament allunyades de grans nuclis urbans.

D’aquesta manera, el decret llei pretén donar solució a un dels principals reptes als quals s’enfronta l’atenció sanitària valenciana, com és l‘escassetat de professionals.

Per a això, en matèria d’ocupació pública, les places vacants d’aquestes zones geogràfiques es declaren com a places de difícil cobertura i s’establixen mesures per a promoure la seua provisió.

Mesures

Entre aquestes mesures, el nou decret llei faculta la Conselleria de Sanitat per a aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs com a sistema excepcional de selecció per a aquests llocs. Aquesta mesura facilitarà la incorporació urgent, estable i permanent de personal als llocs de difícil cobertura.

Per a això, s’establixen unes garanties d’estabilitat i permanència en el lloc de difícil cobertura adjudicat perquè el personal seleccionat per concurs s’incorpore i romanga diversos anys en l’acompliment efectiu del lloc, amb l’obligació de romandre almenys tres anys en aquests llocs.

Així mateix, es preveuen diverses mesures incentivadores per als i les professionals sanitaris que presten servei en els llocs declarats de difícil cobertura.

Així, per a fer atractiva la participació en els processos convocats atenent aquest decret llei, s’establixen incentius, com una millor puntuació en els barems pels serveis prestats en aquests llocs. En aquest sentit, als efectes de futurs concursos, s’incrementa la puntuació per més de serveis prestats en zones de difícil cobertura al triple, respecte d’una zona no catalogada com a tal.

Altres mesures incentivadores són el foment de la progressió del grau professional a les persones que ocupen places de difícil cobertura. D’aquesta manera, per cada tres mesos ocupant un lloc de difícil cobertura es reduirà un mes el temps necessari per a progressar de grau.

A més, els serveis prestats en places de difícil cobertura seran justificació suficient per a autoritzar la prolongació en el servei actiu del personal que aconseguisca l’edat legal de jubilació i mostre la seua voluntat de continuar en actiu.

Altres mesures són de caràcter retributiu i contemplen la possibilitat de reconéixer un component del complement específic, de manera excepcional i subjecta a avaluació periòdica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *